Russian Centre for Science and Culture in Hanoi

Вьетнам, г. Ханой, район Ба Динь, ул. Ким Ма, 501

TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ VĂN HOÁ NGA TẠI HÀ NỘI
Показать на карте

Director
СТЕПАНОВ Виктор Васильевич

Phone number
+ (84) 2437-719-937

fax
+ (84) 2437-719-938

E-mail
vietnam@rs.gov.ru

Site
vnm.rs.gov.ru